Ekonomická komisia
PD-EK-2020/2021-0077
Manipulačný poplatok
Manipulačný poplatok za vedenie mzdovo personálnej agendy delegovaných osôb - jeseň 2020.
Rozhodnutie: PD-EK-2020/2021-0077
Klub: TJ Slovan Zemianske Kostoľany
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 16:31
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 16:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 29.09.2020 16:32