Ekonomická komisia
PD-EK-2020/2021-0075
Manipulačný poplatok
Manipulačný poplatok za vedenie mzdovo personálnej agendy delegovaných osôb - jeseň 2020.
Rozhodnutie: PD-EK-2020/2021-0075
Klub: TJ OFK Dežerice
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 16:30
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 16:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 29.09.2020 16:30