Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0047
Berie na vedomie
KM vašu žiadosť berie na vedomie, ale treba to zadávať cez detaily zápasu, aby sa mohli k tomu vyjadriť aj H.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0047
Klub: TJ Družstevník Koš
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 17:24
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 17:24
Stav: Vyriešené