Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0046
Berie na vedomie
KM berie váš súhlas na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0046
Klub: TJ Nový Život Veľké Uherce
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 17:16
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 17:16
Stav: Vyriešené