Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0045
Berie na vedomie
KM vašu žiadosť berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0045
Klub: TJ AC Žabokreky nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 17:13
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 17:14
Stav: Vyriešené