Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0044
Berie na vedomie
KM vašu žiadosť berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0044
Klub: TJ AC Žabokreky nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 17:12
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 17:12
Stav: Vyriešené