Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0019
Berie na vedomie
HČ vám bude upravený.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0019
Klub: Naše PODHORIE o.z.
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 16:16
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 16:16
Stav: Vyriešené