Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0018
Berie na vedomie
KM vaše upozornenie berie na vedomie, tento nedostatok bol odstránený.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0018
Klub: FK 956 52 Podlužany
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 15:44
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 15:44
Stav: Vyriešené