Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0017
Berie na vedomie
KM vašu žiadosť berie na vedomie a bude ju akceptovať.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0017
Klub: TJ Slovan Zemianske Kostoľany
Dátum zaevidovania: 08.09.2020 20:13
Dátum vyriešenia: 08.09.2020 20:13
Stav: Vyriešené