Komisia mládeže
PD-KM-2020/2021-0016
Berie na vedomie
KM vaše rozhodnutie berie na vedomie.
Rozhodnutie: PD-KM-2020/2021-0016
Klub: FK 2016 Lazany
Dátum zaevidovania: 03.09.2020 15:48
Dátum vyriešenia: 03.09.2020 16:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za odhlásenie mužstva U - 11 prípravka Mix v zmysle RS. 50 EUR 03.09.2020 16:27