Komisia rozhodcov
PD-KR-2020/2021-0035
odpoveď
Na základe správy DZ z predmetného stretnutia považujeme Vašu sťažnosť za neopodstatnenú. S pozdravom KR a DZ
Rozhodnutie: PD-KR-2020/2021-0035
Klub: Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 13:14
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 13:14
Stav: Vyriešené