Komisia rozhodcov
PD-KR-2020/2021-0018
odpoveď
KR a DZ sa na svojom zasadnutí zaoberala Vašim podaním. Vzhľadom k tomu, že na stretnutí nebol prítomný delegát stretnutia a z predmetného stretnutia nemáme k dispozícii videozáznam, nie je možné zaujať objektívne stanovisko. S pozdravom KR a DZ
Rozhodnutie: PD-KR-2020/2021-0018
Klub: TJ Partizán Miezgovce
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 17:02
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 17:03
Stav: Vyriešené