Športovo-technická komisia
PD-STK-2020/2021-0292
berie na vedomie
ŠTK berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Koš, vaša žiadosť je neopodstatnená.
Rozhodnutie: PD-STK-2020/2021-0292
Klub: TJ Družstevník Koš
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:29
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:34
Stav: Vyriešené