Športovo-technická komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. PD-STK-2021/2022-0842

9. liga

Do IX. ligy „B“ a „C“ sa prihlásilo 14 družstiev (6+8), z toho ešte jedno doplní 8. ligu. Preto by sme radi vedeli akým systémom by ste chceli hrať. Ponúkajú sa tri varianty: 1. každý vo svojej skupine ako doteraz 3-4 kolovo 2. jedna spoločná skupina za účasti 13 družstiev každý s každým 3. dve skupiny (6+7), na jeseň každý s každým, na jar prvý traja z každej skupiny postúpia do spoločnej skupiny o postup, zvyšný v spoločnej skupine o umiestnenie (tak ako hral v poslednej sezóne dorast) Žiadame všetky kluby, aby nám obratom, najneskôr do stredy 29. júna, oznámili cez podanie na komisiu ŠTK, ktorú uvedenú variantu preferujú, prípadne ktorú absolútne zamietajú, alebo navrhnite iné rozumné riešenie. Prihlásené družstvá IX. liga „B“ 1. Haláčovce (baráž) 2. Dežerice 3. Malá Hradná 4. Prusy 5. Horné Ozorovce 6. Miezgovce IX. liga „C“ 1. Malé Kršteňany (baráž) 2. Kolačno 3. Návojovce 4. Nadlice 5. Radobica 6. Oslany 7. Veľké Kršteňany 8. Dolné Vestenice „B“ Hradište+Nitrica

Rozhodnutie:PD-STK-2021/2022-0842
Dátum zaevidovania:27.06.2022 09:10
Stav:Vyriešené