28.11.2017, Martin Klovanič

VOLEBNÁ KONFERENCIA BUDE V SOBOTU

28.11.2017, Martin Klovanič
Volebná konferencia ObFZ Prešov klope na dvere
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ ZVÄZ  PREŠOV

Jarková 41, Prešov  080 01 

 

P O Z V Á N K A

 

Na  VOLEBNÚ  KONFERENCIU  ObFZ Prešov, ktorá sa uskutoční    

  dňa  2. decembra 2017 o 9.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti  Obvodného úradu v Prešove, námestie Mieru 3 / nová budova /.

 

Program:   

      1. Otvorenie a vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami

 1. Voľba pracovných komisií
 2. Správa mandátovej komisie
 3. Doplnenie navrhovaného programu a jeho schválenie
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Vystúpenie hostí
 6. Vystúpenie zastupujúceho predsedu so správou o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
 7. Správa o hospodárení ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
 8. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie      
 9. Prijatie nových čestných členov
 10. Vystúpenie kandidátov na funkciu predsedu ObFZ
 11. Vystúpenie predsedu volebnej komisie + voľby
 12. Prestávka
 13. Vyhlásenie výsledkov volieb
 14. Diskusia
 15. Schvaľovanie návrhu uznesenia volebnej konferencie ObFZ
 16. Záver

 

Na konferencii ObFZ sa zúčastní jeden delegát za každý futbalový klub / oddiel /.

Priložený delegačný lístok vyplní vyslaný delegát  / FK ho potvrdí /  a odovzdá ho pri prezentácii.

Za aktívnu účasť na príprave a priebehu konferencie ObFZ vopred ďakujeme.

                  S pozdravom

 

       Pavol Šuhaj v.r.                                                                                     Ing. Martin Klovanič v.r.

  podpredseda ObFZ                                                                                              sekretár ObFZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  tu odtrhnúť a vyplnené odovzdať  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DELEGAČNÝ LÍSTOK  

 

Meno a priezvisko:        ...........................................................................................

Funkcia v klube:            ...........................................................................................

Oprávnenosť menovaného zastupovať náš FK / oddiel / potvrdzujeme.

 

 

                                                                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                               podpis predsedu a pečiatka FK / oddielu /

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Správa volebnej komisie ObFZ Prešov zo dňa 28.11.2017

 

Volebná komisia ObFZ Prešov na základe posúdenia platnosti predložených návrhov riadnych členov ObFZ v stanovenom termíne do 25.11.2017 do 24.00 hod. vypracovala na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Prešov.

 

Zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Prešov schválených volebnou komisiou na volebnú konferenciu ObFZ Prešov, ktorá sa bude konať dňa 02.12.2017 o 09.00 hod. v malej zasadačke VÚC Prešov, námestie mieru 3:

 

Kandidáti na predsedu ObFZ:

 1. Ing. Ballarin Jiří
 2. Ing. Laskovský Vlastislav

 

Kandidáti na členov výkonného výboru za okres Prešov (volia sa 2 členovia)

 1. Harčár Ján - Žipov
 2. Mgr. Hudák Rudolf - Haniska
 3. Ing. Kačmár Peter - Záhradné
 4. Zusko Vladimír - Župčany

 

Kandidáti na členov výkonného výboru za okres Sabinov (volia sa 2 členovia)

 1. Dugas Peter - Š.Michaľany
 2. Šuhaj Pavol - Lipany

 

Kandidát na predsedu revíznej komisie: Ing. Havira Ľubomír

 

Kandidát na predsedu odvolacej komisie: JUDr. Krenický Jozef

 

Kandidát na predsedu disciplinárnej komisie: Bakoň Marek

 

Kandidáti na členov riadnej konferencie ObFZ za okres Prešov:

(volia sa 13 členovia)

 1. Bača František – Nemcovce
 2. Hudák Rudolf – Medzany
 3. Jurčišin Ján – Kokošovce
 4. Jurčišin Julian – Hermanovce
 5. Kalina Pavol – Chmin.N.Ves
 6. PhD. Kello Martin – Miklušovce
 7. Ing. Majcher Imrich – Lemešany
 8. Miščák Miroslav – Svinia
 9. Molka Ján – Gregorovce
 10. Onofrej Ján – Trnkov
 11. Repka Anton – V.Šebastová
 12. Sabol František – V.Šariš
 13. Smolko Jozef – Chmiňany
 14. Spišák Marián – Dulova Ves
 15. Straka Ján – Široké
 16. Štec Igor – Záhradné
 17. Ing. Vrábeľ František – Tulčík

 

Kandidáti na členov riadnej konferencie ObFZ za okres Sabinov:

(volia sa 7 členovia)

 1. Kollár Martin – Jakubovany
 2. Križalkovič Matej – Torysa  
 3. Ondík Ján – Š.Michaľany
 4. Pribula Jozef – Lipany
 5. Ing. Slaninka Ján – Uz.Šalgov
 6. Soľár Anton – Ražňany
 7. Šipka Štefan – Dubovica
 8. Tomčufčík Peter – Brezovička
 9. Ing. Vandžura Peter – Kamenica
 10. Vaňo Stanislav – Sabinov

 

Kandidáti na delegáta konferencie VsFZ : (volia sa 2 kandidáti)

 1. Sabol František
 2. Šuhaj Pavol

 

 

 

                             JUDr. Eduard Valenčin v. r.                

                             predseda volebnej komisie ObFZ Prešov

V Prešove dňa 28.11.2017

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 1368x