13.08.2020, Martin Klovanič

Úradná správa č.7

13.08.2020, Martin Klovanič
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
[doc]ZMENY 2.kolo 16.8.20201 (1).pdf
[doc]US7.pdf

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 1.kolo: Janov - Chmeľov – 23.8.2020 o 16:00 hod., v Chmeľove, výmena poradia bez poplatku

-8.B liga dospelí 3.kolo: Jak.Voľa – R.N.Ves – 6.9.2020 o 15:30 hod., v R.N.Vsi, výmena poradia bez poplatku

-7 liga dospelí 2.kolo: Lemešany - Hrabkov – 16.8.2020 o 16:00 hod.,v Hrabkove, výmena poradia bez poplatku

-6.liga dospelí 4.kolo: Uz.Šalgov - Žipov – 29.8.2020 o 16:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 1.kolo: Dubovica - Kokošovce – 1.9..2020 o 17:00 hod. na ihrisku v Dubovici

-7.liga dorast 1.kolo: Jakubovany - Chmiňany – 22.8.2020 o 15:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 2.kolo: Drienov - Dubovica – 22.8.2020 o 15,00 hod. v Dubovici, výmena poradia bez poplatku

-6.liga dorast 1.kolo: Medzany - Záhradné – 1.9.2020 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 1.kolo: Š.Dravce - V.Šebastová – 15.8.2020 o 15:00 hod.,vo V.Šebastovej bez poplatku - výmena poradia

-5. liga žiaci 1.kolo: Ražňany - Chmeľov – 1.9.2020 o 18:00 hod.v Ražňanoch, bez poplatku

-4B.liga žiaci 1.kolo: Šar. Dravce - Rožkovany – 15.8.2020 o 14:00 hod., bez poplatku v Rožkovanoch - výmena poradia

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa stretnutie 6.liga dorast 2.kolo: Kendice – Kapušany odohrá 23.8.2020 o 13:00 hod. v Petrovanoch

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK Ruská N.V. - 22.8. o 10,00 hod. za účasti Ruská N.V., Lemešany, Haniska a Drienov

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: Ličartovce: 20.8.2020 o 17,30 v Ličartovciach za účasti Ličartovce, Drienov, Dulova Ves a Solivar.

-skupina B: V.Šariš - 21.8.2020 o 16,00 piatok vo V.Šariši za účasti T.Prešov, SAFI PO, Župčany a V.Šariš.

-skupina E: Radatice: 15.8.2020 o 17,00 na multifunkčnom ihrisku v Radaticiach za účasti Radatice, Janov, Miklušovce a Žipov.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-.skupina A: Ľubotice - 17.8.2020 o 16,00 v Ľuboticiach za účasti Ľubotice, Lemešany, Tatran PO a FAMT PO.

-.skupina B: Záborské - 15.8.2020 o 17,00 v Záborskom za účasti Záborské, Drienovská N.V., Dulova a Š.Bohdanovce.

-skupina C: Ruská N.V. - 21.8.2020 o 17,00 v Ruskej N.V. za účasti Fintice, V.Šebastová, Ruská N.V. a Solivar.

-skupina D: Nemcovce  - 21.8.2020 o 17,00 v Nemcovciach. za účasti Nemcovce, Trnkov – Pušovce, Chmeľov a Tulčik.

-skupina G : Š.Sokolovce - 14.8.2020 o 16,00 hod. v Š.Sokolovciach za účasti Uzovce, Š.Sokolovce, U.Šalgov a Jakubovany.

-skupina H: Kamenica - 15.8.2020 o 10,00 hod. v Kamenici za účasti Kamenica, Jak.Voľa, Kr. Lúka a Peč.N.Ves.

6. ŠTK oznamuje FK 6.ligy dorast, aby si v Rozpise ObFZ vymenili kluby a to pod č.3 bude Janov a pod č.8 budú Kendice.

7. ŠTK oznamuje, že FC Ličartovce dospelí odohrajú všetky svoje domáce zápasy o 10,30 hod. na ihrisku v Ličartovciach.

8. ŠTK oznamuje, že FK Haniska dospelí odohrá všetky svoje domáce zápasy o 10,30 hod.

9. ŠTK oznamuje, že FK Lemešany muži a žiaci U15 odohrajú všetky svoje domáce stretnutia na ihrisku v Ličartovciach.

10.ŠTK .oznamuje, že v súťaži U13 skupine E bude pod č.4 FK Lemešany, zároveň v skupine A budú 4 družstvá (Lemešany sa rušia).

11. ŠTK oznamuje, že v súťaži U9 skupina A bude pod č.4 FC Tatran PO dievčatá.

12. ŠTK žiada DZ (resp. R ak na zápase nie je DZ), aby v správe DZ (resp. v zápise o stretnutí) uviedli informáciu o vybavenosti štadióna – zmeny oproti jeseni 2019 (napr. nejaká prístavba, tribúna, toalety, ......)

13.TK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.8.2020 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 012: Marek Staško (1188146) Lemešany, od 10.08.2020 + 10 €

U 013: Patrik Štvarták (1254361) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 09.08.2020, Dubovica – Nemcovce,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.08.2020+ 10 €

U 014: Jozef Talian (1293699) Ľubotice B, 6. liga 3b dospelí, 09.08.2020, Žipov– Ľubotice B,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.08.2020 + 10 €

U 015: Maroš Kaleja (1121248) Žehňa, 7. liga dospelí, 09.08.2020, Hrabkov– Žehňa,  vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na  5 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 10.08.2020+ 10 €

U 016: DK berie na vedomie písomné odvolanie klubu Hermanovce voči U004, U005 a U006 doručené dňa 07.08.2020. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii ObFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 32. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2. KR na základe podnetu od FK Gregorovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6.ligy 3b medzi (Brezovička - Gregorovce) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,-€.

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Brižek, AR Duda, Michalíková, DZ Cup za výkon v stretnutí dospelých 7.ligy medzi (Drienov – Víťaz).

4. KR oznamuje všetkým R a DZ termín letného doškoľovacieho seminára, ktorý sa

uskutoční dňa 27.08.2020 na ZŠ Šmeralová v Prešove (čas bude upresnený). Účasť na seminári je povinná. Následne sa po seminári uskutočnia fyzické previerky na tartanovej atletickej dráhe. Začiatok FP je stanovený na 18.00h. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2020/2021.

Prečítané: 485x