06.08.2020, Martin Klovanič

Úradná správa č.5

06.08.2020, Martin Klovanič
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
[doc]ZMENY 1.kolo 9.8.2020 (2).pdf
[doc]US5.pdf

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 2. kolo: Víťaz - Jakubovany - 16.8.2020 o 13:00 hod., bez poplatku

-8A.liga dospelí 1.kolo: RN Žehňa - Radatice – 1.9.2020 o 15:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 1. kolo: RN Žehňa - Šar. Sokolovce - 20.8.2020 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje, že TJ Inter Ostrovany odohrajú svoje domáce zápasy na UT v Sabinove takto:

2.kolo Inter - Kapušany 16.8.2020 o 16:00 hod.

4.kolo Inter - Dulová Ves 30.8.2020 o 16:00 hod .

6.kolo Inter - Víťaz 13.9.2020 o 15:30 hod.

8.kolo Inter - Brezovica 27.9.2020 o 15:00 hod.

10.kolo Inter - Žehňa 11.10.2020 o 14:30 hod.

12.kolo Inter - Lemešany 24.10.2020 o 14:00 hod. a

14.kolo Inter - Kokošovce 8.11.2020 o 13:30 hod.

3.ŠTK oznamuje, že finále 3b Pohára ObFZ sa na základe rozhodnutia VV odohrá 15.9.2020 v Brezovici.

4.ŠTK oznamuje, že zápas 6. ligy 3b dospelých 1. kolo Hermanovce - Pečovská NV sa odohrá 9.8.2020 o 16:30 hod. vo Fričovciach.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

-skupina F: FK Chminianska NV – 8.8.2020 o 13:00 hod., za účasti FK Ch.N.V, Chmiňany, Župčany a Ovčie na ihrisku v Chminianskej.

6. Manuál k organizácii stretnutí pre ročník 2020/21 ohľadom koronavírusu nájdete na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu.

7.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 15.8.2020 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 009: Matúš Timko (1288724) Záborské , 3b Pohár ObFZ Prešov, 02.08.2020, Záborské – Brezovička,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 03.08.2020 + 10 €

U 006: DK vypracovala a poslala písomné odôvodnenia rozhodnutia U 004, U 005, U 006 žiadateľovi klubu Hermanovce. Poplatok za vyhotovenie odôvodnenia rozhodnutia podľa cenníka SFZ 20 € uhradí žiadateľ prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

U 007: DK do pozornosti rozhodnutie z US dňa 18.06.2020 U 212:

DK rozhodla s poukazom na čl. 14/1, 2 Stanov ObFZ, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie do 4 stretnutí a 4 týždňoch, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

Uznesenia, ktoré sa považujú za vykonané:

U 207: Branislav Jurčišin (1295621) Hermanovce, 1 stretnutie, 6. liga

U 206: Leo Lipták (1260998) Pečovská Nová Ves, 1 stretnutie,6. liga

U 200: Dávid Nemergut (1232904) Dubovica, 1 stretnutie, 6. liga

U 199: Rastislav Michalík (1092903) Dubovica, 1 stretnutie, 6. liga

U 181: Šimon Marcin (1263371) Vyšná Šebastová, 1 stretnutie, 6. liga

U 201: František Balog (1373502) Ostrovany, 1 stretnutie, 7. liga

U 187: Juraj Chovanec (1250532) Záborské, 1 stretnutie, 7. liga

U 186: Juraj Magáč (1213455) Lemešany, 1 stretnutie, 7. liga

U 132: Martin Kušnír (1073253) Krásna Lúka, 1 stretnutie, 8. liga

U 182: Adrián Rákoš (1298248) Tulčík, 1 stretnutie, 8. liga

U 188: Roman Heldák (1102513) Radatice, 1 stretnutie, 8.liga

U 166: Ondrej Pendrák (1247155) Medzany, 1 stretnutie, 8.liga

U 161: Denis Kmec (1288622) Záhradné, 1 stretnutie, 6. liga dorast

U 159: Samuel Pohlodko (1293122) Kendice, 1 stretnutie, 6. liga dorast

U 202: Miroslav Dzurik (1150534) VD, Hermanovce, 2 stretnutia, 3. liga žiaci

U 143: Patrik Krivý (1363689) Vyšná Šebastová, 1 stretnutie, 4. liga žiaci

Uznesenie, ktoré doposiaľ neboli vykonané a od posledného súťažného kola sa prerušujú a začína plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

U 205: Rastislav Jenča, usporiadateľ Žehňa, funkcia na 3 mesiace, 7. liga

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 31.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2. KR neakceptuje podnet od FK Dubovica, podnet nespĺňa náležitosti rozpisu súťaže čl. 20.

3. KR neakceptuje podnet od FK ZŠ Vyšná Šebastová, podnet nespĺňa náležitosti rozpisu súťaže čl. 20.

4. KR neakceptuje podnet od FK Chmiňany, podnet nespĺňa náležitosti rozpisu súťaže čl. 20.

5. KR neakceptuje podnet od FK Víťaz, podnet nespĺňa náležitosti rozpisu súťaže čl. 20.

6. KR oznamuje všetkým R a DZ termín letného doškoľovacieho seminára, ktorý sa uskutoční dňa 27.08.2020 na ZŠ Šmeralová v Prešove (čas bude upresnený). Účasť na seminári je povinná. Následne sa po seminári uskutočnia fyzické previerky na tartanovej atletickej dráhe. Začiatok FP je stanovený na 18.00h. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2020/2021.

7. KR berie podnet od DZ Palko na vedomie.


image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 410x