• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Prešov
Úradné správy

Úradná správa č.3

Martin Klovanič|Aktualizované 3. aug 2020 o 08:31
(Zdroj: ObFZ, Autor: Viktor Zamborský)
US3.pdf

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK berie na vedomie záujem klubov o organizovanie finálového stretnutia 3b Pohára ObFZ: Gregorovce, Kapušany, Dubovica, Brezovica.

2. ŠTKoznamuje FK 8.B ligy, že FK Ruská N.Ves dospelí odohrajú svoje domáce stretnutia od 15.9.2020 na ihrisku v Drienovskej N.Vsi.

3. ŠTKoznamuje FK V.ligy dorast, že FK Ruská N.Ves odohrá všetky stretnutia v jesennej časti na ihriskách súperov. V jarnej časti odohrajú stretnutia v R.N.Vsi. Dôvod: rekonštrukcia HP.

4. ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:
-7.liga dospelí 1. kolo: Fričovce – Brezovica – 2.8.2020 o 16:30 hod. – bez poplatku

- 6.liga dospelí 2.kolo: Nemcovce – Terňa – 1.9.2020 o 16.30 hod. – bez poplatku

- 6.liga dorast 1.kolo: Nemcovce – Janov – 1.9.2020 o 14.00 hod. – bez poplatku

5. ŠTKna základe rozhodnutia DK oznamuje, že druhé semifinálové stretnutie 3b Pohára ObFZ bude Chmiňany – Radatice.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 001: Štefan Zvolenský (1315100) Dubovica, 3b Pohár ObFZ Prešov, 26.07.2020, Dubovica – Brezovička,  vylúčený po druhom napomenutí, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, DK nariaďuje vykonať DS v najbližšom majstrovskom stretnutí, podľa čl. 37/10 DP, od 27.07.2020+ 10 €

U 002: Andrej Kupčík (1295616) Brezovička, 3b Pohár ObFZ Prešov, 26.07.2020, Dubovica – Brezovička, vylúčený za kopnutie súpera vykonané nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.07.2020+ 10 €

U 003: Patrik Lorinc (1234503) Radatice, 3b Pohár ObFZ Prešov, 26.07.2020, Radatice – Nemcovce,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.07.2020 + 10 €

U 004: Jozef Pokuta (1260567) Hermanovce, 3b Pohár ObFZ Prešov, 26.07.2020, Hermanovce – Chmiňany, vylúčený za HNS a napadnutie delegovanej osoby vykonané intenzitou, ktorá nie je považovaná za násilie, podľa čl. 48/1c a 49/1d DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 6 mesiace, podľa čl. 48/2b a 49/2c DP, od 27.07.2020 + 10 €

U 005: Sebastian Červeňak (1292655) Hermanovce, 3b Pohár ObFZ Prešov, , 26.07.2020, Hermanovce – Chmiňany, za telesné napadnutie DO v areáli štadióna, podľa čl. 50/1f DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov, podľa čl. 50/2e DP, od 27.07.2020+ 10 €

U 006: DK ukladá družstu dospelých Hermanovce, za napadnutie delegovanej osoby podľa čl. 50 odseku 1 písm. f), disciplinárnu sankciu  vylúčenie družstva zo súťaže 3b Pohár ObFZ Prešov, podľa čl.50 bod 6 a čl. 30 DP a zároveň ukladá zákaz uskutočnenia 2 stretnutí na domácej hracej ploche, podľa čl.28/1. DK nariaďuje vykonať DS v najbližších majstrovských stretnutiach 6.ligy 3b. DK ukladá Hermanovce za porušenie povinnosti organizátora stretnutia finančnú pokutu 300 € podľa čl. 57/1f, 57/2 DP + 10 €

U 007: DK ukladá Dubovica za porušenie povinnosti organizátora stretnutia finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 57/1c, 57/2 DP + 10 €

U 008: Matúš Kravjar (1319124) Záborské, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2020 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

(Zdroj: ObFZ, Autor: Viktor Zamborský)
(Zdroj: ObFZ, Autor: Viktor Zamborský)
  • # location: homeBottom
  • # location: homeBottom
Ing. Martin Klovanič

Súvisiace články