Komisia rozhodcov
PO-KR-2020/2021-0028
Stanovisko KR
Dobrý deň KR na základe podnetu vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy 3b medzi (Nemcovce – Terňa) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.
Rozhodnutie: PO-KR-2020/2021-0028
Klub: TŠK Terňa
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 09:40
Dátum vyriešenia: 04.09.2020 09:40
Stav: Vyriešené