Disciplinárna komisia
PO-DK-2020/2021-0119
U 119: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dospelí
U 119: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dospelí 8.kolo Víťaz – Lemešany , Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2020/2021-0119
Klub: FK Lemešany
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:42
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 14:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U 119: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dospelí 8.kolo Víťaz – Lemešany , Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 € 10 EUR 16.10.2020 09:42
POKUTY