Disciplinárna komisia
PO-DK-2020/2021-0117
U 117: Andrej Ivan (1371229) Drienov
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 117: Andrej Ivan (1371229) Drienov, od 12.10.2020 + 10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2020/2021-0117
Klub: FK Drienov
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:33
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 14:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 117: Andrej Ivan (1371229) Drienov, od 12.10.2020 + 10 € 10 EUR 16.10.2020 09:38