Disciplinárna komisia
PO-DK-2020/2021-0116
U 116: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dorast
U 116: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dorast 6.kolo Chmiňany - Jakubovany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €
Rozhodnutie: PO-DK-2020/2021-0116
Klub: TJ Družstevník Jakubovany
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:40
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 12:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U 116: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dorast 6.kolo Chmiňany - Jakubovany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 € 5 EUR 09.10.2020 08:40
POKUTY