Disciplinárna komisia
PO-DK-2020/2021-0052
U 052: Patrik Čonka (1110538) Žehňa
U 052: Patrik Čonka (1110538) Žehňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2020/2021-0052
Klub: TJ Budovateľ Žehňa
Dátum zaevidovania: 12.09.2020 02:44
Dátum vyriešenia: 12.09.2020 11:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U 052: Patrik Čonka (1110538) Žehňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 € 10 EUR 12.09.2020 02:45