O UMIESTENIE 9-16 MIESTO
O POSTUP DO 2.TRIEDY
Skupina B
Skupina A