Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0007
ÚS - DK č.7 - 1.10.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U32 Ján Gažo, 1377608, Červený Kameň – 2 s.s. N podľa 49/1a, 49/2a, 71/3a (skočenie na chrbát súpera) U33 Miloš Šesták, 1249624, Streženice – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U34 Patrik Marman, 1232513, Tŕstie – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) Oznamy DK: DK zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Hradčan Lednica dorast. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 22:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Gažo Vylúčený hráč 10 EUR 10.10.2020 22:19
Miloš Šesták Vylúčený hráč 10 EUR 10.10.2020 22:19
Patrik Marman Vylúčený hráč 10 EUR 10.10.2020 22:20