Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0006
ÚS - DK č.6 - 24.9.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U28 Jakub Marienka, 1276985, Košecké Podhradie – 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R ) U29 „D“ Miroslav Červený, 1326612, Lednica – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U30 Juraj Illo, 1271323, Sverepec – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) Ostatné DS: U31 TJ Slovan Košecké Podhradie – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U23) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): Peter Polník, 1220953, Tŕstie – zamieta sa (hráč dostal DS na dolnej hranici) Oznamy DK: TJ Hradčan Lednica 6. liga dorast - DK začína disciplinárne konanie a žiada AR, TJ Lednica zaslať podrobné písomné stanovisko k správaniu sa hráčov hostí po stretnutí Podmanín - Lednica do 28.9.2020 pod následkom DS. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0006
Dátum zaevidovania: 26.09.2020 19:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Marienka vylúčený hráč 10 EUR 26.09.2020 19:39
Miroslav Červený vylúčený hráč 5 EUR 26.09.2020 19:40
Juraj Illo vylúčený hráč 10 EUR 26.09.2020 19:41
Peter Polník rokovací poplatok 10 EUR 26.09.2020 19:42
POKUTY