Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0005
ÚS - DK č.5 - 17.9.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U23 Peter Polník, 1220953, Tŕstie – 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R ) U24 René Brix, 1258799, Nová Dubnica – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U25 Ľubomír Eliáš, 1151905, Mikušovce – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) Ostatné DS: U26 TJ Mier Tŕstie – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U23) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): U27 Tomáš Hričo, 1269950, Tŕstie – 1 týždeň P od 17.9.2020, skúšobná doba do 30.12.2020 Oznamy DK: Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 26.09.2020 19:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Polník Vylúčený hráč 10 EUR 26.09.2020 19:32
René Brix vylúčený hráč 10 EUR 26.09.2020 19:33
Ľubomír Eliaš vylúčený hráč 10 EUR 26.09.2020 19:33
POKUTY