Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0004
ÚS - DK č.20 - 10.9.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U16 Roman Borovský, 1169313, Mikušovce – 6 týždňov N podľa 49/1d, 49/2d, 50/1d, 34/8, 71/3a,g (napadnutie R ) U17 Patrik Strečko, 1209102, Visolaje – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U18 Daniel Bahno, 1317560, Kameničany – 1 s.s. N podľa 45/1, 46/2a, 71/3a (podrazenie súpera v gólovej príležitosti) Ostatné DS: U19 Miroslav Šebesta, 1025359, „T“ Sverepec – zákaz výkonu funkcií umožňujúcich styk s DO na 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R) U20 TJ Rozvoj Sverepec – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U10) U21 FK Streženice – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5 (odstúpenie družstva dorastu zo súťaže) U22 TJ Jednota Mikušovce – DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v povinnosti zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 na najbližšie 3 domáce súťažné stretnutia. RP 10,-€. DK berie na vedomie podanie TJ Mikušovce, R Kováča. Oznamy DK: Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 12.09.2020 21:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Borovský Vylúčený hráč 10 EUR 12.09.2020 21:33
Patrik Strečko Vylúčený hráč 10 EUR 12.09.2020 21:34
Daniel Bahno Vylúčený hráč 10 EUR 12.09.2020 21:35
Rokovací poplatok (U22) 10 EUR 12.09.2020 21:38
Miroslav Šebesta podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R) 10 EUR 12.09.2020 21:40
POKUTY