Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0003
ÚS - DK č.19 - 3.9.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U10 Tomáš Hričo, 1269950, Tŕstie – 3 týždne N podľa 48/1b, 48/2c, 71/3a (vulgárne okríknutie R) U11 Jozef Janáček, 1219956, Jasenica – 3 týždne N podľa 48/1b, 48/2c, 71/3a (vulgárne okríknutie R) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): U12 Martin Pavlík, 1257523, Jasenica – 2 týždne P od 3.9.2020, skúšobná doba do 30.12.2020 Ostatné DS: U13 TJ Strážov Pružina – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5 (odstúpenie družstva žiakov zo súťaže) U14 TJ Mier Tŕstie – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U10) U15 TJ Hradišťan Jasenica – pokuta 40,-€ podľa 12, 48/4 (U1, U11) Oznamy DK: TJ Jednota Mikušovce 6. liga dospelí - DK začína disciplinárne konanie a žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam po stretnutí, k činnosti US, všetko po stretnutí Mikušovce – Dolné Kočkovce do 8.9.2020. Roman Borovský, 1169313, má predbežným opatrením pozastavený výkon športu až do vyriešenia prípadu (43/2a, 43/4, 71/7, 76/1 ).
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 05.09.2020 21:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Hričo Poplatok za ČK 10 EUR 05.09.2020 21:34
Jozef Janáček Poplatok za ČK 10 EUR 05.09.2020 21:34
Martin Pavlík Rokovací poplatok 10 EUR 05.09.2020 21:35
POKUTY