Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0002
ÚS - DK č.18 - 28.8.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U6 Marcel Drblík, 1242086, Udiča – 2 s.s. N podľa 49/1a, 49/2a, 71/3a,d,g od 20.8.2020 (kopnutie lopty do R) U7 Peter Šaradín, 1206636, Praznov – 1 mesiac N podľa 45/1, 45/2b, 71/3a,g (kopnutie v súboji s následkom zranenia) U8 Samuel Sameš, 1267172, Bolešov – 1 s.s. N podľa 45/1, 45/2a, 71/3a (podrazenie súpera) Ostatné DS: U9 FK Streženice – pokuta 100,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie) Oznamy DK: Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 29.08.2020 21:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Šaradín Poplatok za ČK 10 EUR 29.08.2020 21:22
Samuel Sameš Poplatok za ČK 10 EUR 29.08.2020 21:22
POKUTY