Disciplinárna komisia
PB-DK-2020/2021-0001
ÚS - DK č.17 - 20.8.2020
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U1 Martin Pavlík, 1257523, Jasenica – 4 s.s. N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R) U2 Michal Hájek, 1273450, Udiča – 1 s.s. N podľa 45/1, 45/2a, 71/3a (zmarenie jasnej gólovej šance nedovoleným spôsobom) U3 Peter Kováč, 1160934, Lysá – 2 s.s. N podľa 49/1a, 49/2a, 71/3a (sotenie súpera) U4 Peter Gardoň, 1269623, Papradno - 2 s.s. N podľa 49/1a, 49/2a, 71/3a (sotenie súpera) Ostatné DS: U5 TJ Rozvoj Sverepec – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5 (odstúpenie družstva dorastu zo súťaže) Oznamy DK: Marcel Drblík, 1242086, Udiča – predbežným opatrením pozastavený výkon športovej činnosti N až do vyriešenia prípadu podľa 43/2a, 43/4, 71/7, 76/1. DK berie na vedomie podanie menovaného. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 11:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Pavlík Poplatok za ČK 10 EUR 21.08.2020 11:51
Michal Hájek Poplatok za ČK 10 EUR 21.08.2020 11:52
Peter Kováč Poplatok za ČK 10 EUR 21.08.2020 11:52
Peter Gardoň Poplatok za ČK 10 EUR 21.08.2020 11:53
Marcel Drblík Poplatok za ČK 10 EUR 21.08.2020 11:53
POKUTY