Sobota, 31. júla, 2021Meniny má Ignác
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č. 7

Erika Barus|18. júl 2018 o 00:00

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 7/2018

Dňa 12.07.2018 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam členov Výkonného výboru ObFZ.  

Hlasovali: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Pavol Gubric, Roman Ivan, Gabriel Molnár

 

1./ VV ObFZ  schválil:

a) návrh ŠTK ObFZ na doplnenie Rozpisu súťaží 2018/19 v nasledovnom znení: "Pokiaľ  sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvorili dohodu o  vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda  bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK,  ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne  bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť  klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b." /za: 4 (Ivan, Gubric, Kukan, Kováč), proti: 1 (Molnár), zdržal sa: nikto, nehlasoval: 2 (Marci, Toběrný)/

Súvisiace články