Streda, 4. augusta, 2021Dnes je Deň Matice slovenskej, Meniny má Dominika, Dominik
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č. 17

Erika Barus|31. júl 2020 o 00:00

UZNESENIE

zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 17/2020

Dňa 15.07.2020 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Roman Ivan, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Viliam Riška

Ospravedlnení: Matej Zemko,  Ľuboš Ágg, Peter Buranský


1./ VV ObFZ schválil:

a) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ N. Zámky v súťažnom ročníku 2020/21  /jednomyseľne/,

b) Rozpis súťaží ObFZ N. Zámky pre súťažný ročník 2020/21 /jednomyseľne/,

c) nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ N. Zámky pre súťažný ročník 2020/21 /jednomyseľne/


2./ VV ObFZ zvolil:

a) p. Maroša Slováka za predsedu Komisie mládeže a školského futbalu  /jednomyseľne/


3./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),

b) informáciu predsedu ObFZ o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 04.06.2020, 09.06.2020 a 28.06.2020

Súvisiace články