Sobota, 31. júla, 2021Meniny má Ignác
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č. 16

Erika Barus|25. mar 2020 o 00:00

UZNESENIE

zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 16/2020

Dňa 25.03.2020 sa v zmysle príslušnej Smernice o hlasovaní per rollam uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam členov Výkonného výboru ObFZ.

Hlasovali: Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Roman Ivan, Pavol Gubric, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Peter Kováč

1./ VV ObFZ  schválil:

a) zrušenie všetkých súťaží organizovaných ObFZ N. Zámky počas súťažného ročníka 2019/20 pri dodržaní zásady anulovania výsledkov doteraz odohraných majstrovských stretnutí, pričom z týchto súťaží nikto nepostúpi, ani nezostúpi v nadväznosti na ďalší súťažný ročník

Výsledky hlasovania:  ZA: 7 /Toběrný, Molnár, Ivan, Gubric, Marci, Kukan, Kováč/, PROTI: nikto,  ZDRŽAL SA: nikto

ODÔVODNENIE

Z dôvodu všeobecne známeho negatívneho vývoja šírenia pandémie COVID - 19 a s tým súvisiacou aplikáciou Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 o zákaze organizovania hromadných podujatí je nevyhnutné pristúpiť k realizácii predmetného rozhodnutia.

Podľa čl. 7, bod 6 Súťažného poriadku: "Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením." Podľa čl. 7, bod 7 Súťažného poriadku: "Riadiaci zväz, iný organizátor súťaže, klub a účastník stretnutia sú pri organizovaní súťaže povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky a predpisy FIFA, UEFA a SFZ.

Súvisiace články