Streda, 4. augusta, 2021Dnes je Deň Matice slovenskej, Meniny má Dominika, Dominik
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č. 14

Erika Barus|3. nov 2019 o 00:00

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 14/2019

Dňa 31.10.2019 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Roman Ivan, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Matej Zemko  

Ospravedlnení: Gabriel Molnár, Viliam Riška, Ľuboš Ágg 

1./ VV ObFZ schválil:

a) správy predsedov odborných komisií ŠTK (písomná), DK (písomná), KR o činnosti za doterajšiu časť súťažného ročníka 2019/20 - s pripomienkami /jednomyseľne/,

b) návrh KR na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov 2019/20 o novovyškolených R - Gabriel Török, Peter Lencsés, Dávid Homlitaš, Richard Kováč, René Sádovský /jednomyseľne/

c) termíny halových turnajov 2019/20 - 04.01.2020 dospelí; 09.02., 16.02., 22.02.2020 - mládež  /jednomyseľne/

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),b) informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam    

Súvisiace články