Nedeľa, 1. augusta, 2021Meniny má Božidara
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č. 13

Erika Barus|10. júl 2019 o 00:10


                         UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 13/2019

Dňa 03.07.2019 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Pavol Gubric, Roman Ivan, Silvester Matej, Erika Barus, Matej Zemko, Ľuboš Ágg, Viliam Riška 

Ospravedlnený: Peter Buranský

1./ VV ObFZ schválil:

a) výsledký súťaží ObFZ za súťažný ročník 2018/19  /jednomyseľne/ 

b) správy predsedov odborných komisií ŠTK, KR, DK, TMK (písomná) o činnosti za súťažný ročník 2018/19 - s pripomienkami /jednomyseľne/,

c) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2019/20 /jednomyseľne/

d) nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ pre súťažný ročník 2019/20 /jednomyseľne/

e) Rozpis súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2019/20 /jednomyseľne/

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),b) informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam   
 

Súvisiace články