Piatok, 17. septembra, 2021Meniny má Olympia
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 22/20-21

23. jún 2021 o 19:45

Úradná správa ŠTK č. 22/20-21 zo dňa 23.6.2021

Oznamy

  • ŠTK ObFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 vytvorí a bude riadiť nasledovné súťaže:

- dospelí : VI.liga, VII.liga

- dorast : VI.liga D U19

- starší žiaci : IV.liga SŽ U15

- prípravky : Prípravka P U11, Prípravka P U09

· Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2021/2022 :

1. Podmienkou je podanie záväznej prihlášky do súťaží ObFZ Nové Zámky prostredníctvom ISSF v termíne od 9.6.2021 do 4.7.2021 do 23:59 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, P U11, P U09)!!!

V prihláške uvádzajte požadované výnimky z UHČ, žrebovacie číslo, resp. v poznámke dátum kedy požadujete odohrať domáci zápas (hody, slávnosti, atď...).

2. Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu je:

- VI.liga dospelí - 75 €

- VII.liga dospelí - 60 €

- mládežnícke mužstvá (D U19, SŽ U15, P U11, P U09) štartovný vklad neplatia!

3. Do súťaží ObFZ Nové Zámky nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať ku dňu podania prihlášky vyrovnané všetky finančné podlžnosti (budú vedení ako neplatič) voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2020/2021.

· Kluby zaradené v VI.lige dospelých musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2021/2022 sa uznáva pre VI.ligu družstvo D U19, SŽ U15, P U11 a P 09, pre VII.ligu dospelých mládežnícke družstvo nie je podmienkou.

· ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo v súťažiach dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 v VI.lige MEVA a VII.lige MEVA navrhuje 1.8.2021, predpokladaný začiatok mládežníckych súťaží je 21.8.2021 alebo neskôr, podľa počtu prihlásených družstiev a následného formátu súťaží.

· SP čl. 41/4 - Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových kategóriách ustanovuje rozpis súťaže. V kategórii SŽ U15 je to 11 hráčov, v kategórii P U11 je to 7 hráčov a v kategórii P U9 je to 5 hráčov.

· Pokiaľ sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvoria dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK, ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b.

Spoločné družstvá je v zmysle SP čl. 28/4 možné vytvoriť v kategóriách D U19 a SŽ U15. V kategóriách prípraviek U11 a U09 spoločné družstvá sa vytvárať nemôžu!!!

  • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

____________________________________________________________________________

Uznesenia

VI.liga MEVA ObFZ NZ

  1. OFK Hul-Obecný futbalový klub OFK Maňa ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 15.kola VI.ligy MEVA v sobotu 26.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0306)
  2. TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou-MŠO Štúrovo B ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 14.kola VI.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou.Zároveň ŠTK upozorňuje MŠO Štúrovo na znenie RS 2020/2021 časť Príloha 2 bod P2.2 na povinnosť úhrady 50,- € v prospech TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou a zdokladovanie úhrady na ŠTK do 14 dní. (NZ-STK-2020/2021-0307)
  3. FC Kamenný Most občianske združenie ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva FC Kamenný Most občianske združenie. S.s. 15.kola VI.ligy MEVA Kamenný Most-Rastislavice dňa 27.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0311)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

  1. FK Slovan Dedinka-TJ Nová Vieska ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 14.kola VII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Slovan Dedinka. Zároveň ŠTK upozorňuje TJ Nová Vieska na znenie RS 2020/2021 časť Príloha 2 bod P2.2 na povinnosť úhrady 50,- € v prospech FK Slovan Dedinka a zdokladovanie úhrady na ŠTK do 14 dní. (NZ-STK-2020/2021-0308)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. D:

  1. Futbalový klub FC Bardoňovo-OŠK Mojzesovo ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Mojzesovo. (NZ-STK-2020/2021-0305)
  2. Obecný futbalový klub OFK Maňa-TJ Družstevník Michal nad Žitavou ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Obecný futbalový klub OFK Maňa. Zároveň ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Michal nad Žitavou na znenie RS 2020/2021 časť Príloha 2 bod P2.2 na povinnosť úhrady 50,- € v prospech Obecný futbalový klub OFK Maňa a zdokladovanie úhrady na ŠTK do 14 dní. (NZ-STK-2020/2021-0310)

III.liga P U11 ObFZ NZ

Sk. B:

  1. Futbalový klub FC Bardoňovo-OŠK Dolný Ohaj ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola III.ligy P U11 sk. B v stredu 23.6.2021 o 18.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0309)


Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články