Nedeľa, 25. júla, 2021Meniny má Jakub, Timur
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 21/20-21

16. jún 2021 o 21:44

Úradná správa ŠTK č. 21/20-21 zo dňa 16.6.2021

Oznamy

 • ŠTK ObFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 vytvorí a bude riadiť nasledovné súťaže:

- dospelí : VI.liga, VII.liga

- dorast : VI.liga D U19

- starší žiaci : IV.liga SŽ U15

- prípravky : Prípravka P U11, Prípravka P U09

· Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2021/2022 :

1. Podmienkou je podanie záväznej prihlášky do súťaží ObFZ Nové Zámky prostredníctvom ISSF v termíne od 9.6.2021 do 4.7.2021 do 23:59 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, P U11, P U09)!!!

V prihláške uvádzajte požadované výnimky z UHČ, žrebovacie číslo, resp. v poznámke dátum kedy požadujete odohrať domáci zápas (hody, slávnosti, atď...).

2. Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu je:

- VI.liga dospelí - 75 €

- VII.liga dospelí - 60 €

- mládežnícke mužstvá (D U19, SŽ U15, P U11, P U09) štartovný vklad neplatia!

3. Do súťaží ObFZ Nové Zámky nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať ku dňu podania prihlášky vyrovnané všetky finančné podlžnosti (budú vedení ako neplatič) voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2020/2021.

· Kluby zaradené v VI.lige dospelých musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2021/2022 sa uznáva pre VI.ligu družstvo D U19, SŽ U15, P U11 a P 09, pre VII.ligu dospelých mládežnícke družstvo nie je podmienkou.

· ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo v súťažiach dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 v VI.lige MEVA a VII.lige MEVA navrhuje 1.8.2021, predpokladaný začiatokmládežníckych súťaží je 21.8.2021 alebo neskôr, podľa počtu prihlásených družstiev a následného formátu súťaží.

· SP čl. 41/4 - Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových kategóriách ustanovuje rozpis súťaže. V kategórii SŽ U15 je to 11 hráčov, v kategórii P U11 je to 7 hráčov a v kategórii P U9 je to 5 hráčov.

· Pokiaľ sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvoria dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK, ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b.

Spoločné družstvá je v zmysle SP čl. 28/4 možné vytvoriť v kategóriách D U19 a SŽ U15. V kategóriách prípraviek U11 a U09 spoločné družstvá sa vytvárať nemôžu!!!

· ŠTK ObFZ informuje FK, ktoré budú mať družstvá zaradené v súťažiach Prípravky P U11 a P U09, o úpravách v súťažných stretnutiach (úplné úpravy budú zverejnené v RS 2021/2022):

Prípravky P U11:

- hrať sa bude ako dlhodobá súťaž

- tvar, rozmery a vyznačenie hracej plochy v zmysle RS

- počet hráčov v hre je 7 (1brankár + 6 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 5

- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom

- hrací čas 2 x 30 min s 15 min prestávkou

- rozmer bránok je 5 x 2 m (bez výnimky)!!!

- lopty veľkosti č.4

Prípravky P U09:

- hrať sa bude turnajovým spôsobom

- tvar, rozmery a vyznačenie hracej plochy v zmysle RS

- počet hráčov v hre je 5 (1brankár + 4 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 4

- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom

- hrací čas 1 x 20-30 min (presný čas bude určený v RS)

- rozmer bránok je 3 x 2 m (bez výnimky)!!!

lopty veľkosti č.4

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

____________________________________________________________________________

Uznesenia

VII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Bruty-TJ FO Kamenica nad Hronom ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 15.kola VII.ligy MEVA v sobotu 26.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0289)

VI.liga D U19 ObFZ NZ

 1. OTJ Palárikovo ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva OTJ Palárikovo U19. S.s. 10.kola VI.ligy D U19 Salka-Palárikovo dňa 19.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0303)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ Salka-TJ Nová Vieska ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A v piatok 18.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0293)
 2. FC Strekov-TJ AC Mužla ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A v sobotu 19.6.2021 o 10.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0301)

Sk. B:

 1. TJ Družstevník Dubník-FC Semerovo ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B v nedeľu 20.6.2021 o 14.00 hod. v Semerove. (NZ-STK-2020/2021-0295)

Sk. C:

 1. 1. FC Černík-OŠK Lipová ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech 1. FC Černík. (NZ-STK-2020/2021-0290)
 2. TJ Lokomotíva Bánov-FC Komjatice ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C v stredu 23.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0294)
 3. FK Slovan Rastislavice ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva FK Slovan Rastislavice U15. S.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C Lipová-Rastislavice dňa 19.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0300)

Sk. D:

 1. TJ Družstevník Michal nad Žitavou-Obecný futbalový klub OFK Maňa ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D v pondelok 21.6.2021 o 17.30 hod. v Mani. (NZ-STK-2020/2021-0298)

III.liga P U11 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. FKM Nové Zámky B-TJ Družstevník Komoča ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. A v nedeľu 20.6.2021 o 10.00 hod. na štadióne L.Gancznera Nové Zámky. (NZ-STK-2020/2021-0297)
 2. FC Union Nové Zámky-TJ AC Mužla ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. A v nedeľu 20.6.2021 o 10.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0302)

Sk. B:

 1. Futbalový klub FC Bardoňovo-TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. B v sobotu 19.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0304)

Sk. C:

 1. OTJ Palárikovo-ŠK Šurany ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. C v piatok 18.6.2021 o 17.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0291)
 2. TJ Lokomotíva Bánov-FK Slovan Rastislavice ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. C vo štvrtok 17.6.2021 o 17.30 hod. v Rastislaviciach. (NZ-STK-2020/2021-0296)

Sk. D:

 1. Obecný futbalový klub OFK Maňa-OŠK Lipová ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 10.kola III.ligy P U11 sk. D podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Obecný futbalový klub OFK Maňa.  (NZ-STK-2020/2021-0288)
 2. ŠK Kmeťovo-OŠK Mojzesovo ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. D vo štrtok 17.6.2021 o 17.30 hod. v Michale nad Žitavou. (NZ-STK-2020/2021-0292)

III.liga P U09 ObFZ NZ

ŠTK ObFZ oznamuje, že FINÁLOVÝ TURNAJ o Víťaza III.ligy P U09 ObFZ NZ - Liga prípraviek B.Száraza sa uskutoční v sobotu 19.6.2021 od 10.00 hod. na štadióne v BÁNOVE.

PROGRAM TURNAJA

- do 09:15 – príchod družstiev

- 09:30 – porada organizátorov a vedúcich mužstiev

- 10:00 – TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV – FC UNION NOVÉ ZÁMKY

- 10:45 – FKM NOVÉ ZÁMKY B - ŠK ŠURANY

- 11:35 – FC UNION NOVÉ ZÁMKY - ŠK ŠURANY

- 12:20 – TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV - FKM NOVÉ ZÁMKY B

- 13:10 – FKM NOVÉ ZÁMKY B - FC UNION NOVÉ ZÁMKY

- 13:55 – ŠK ŠURANY - TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV

- 14:35 – odovzdanie cien a ukončenie turnaja


Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články