Nedeľa, 25. júla, 2021Meniny má Jakub, Timur
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 20/20-21

9. jún 2021 o 00:00

Úradná správa ŠTK č. 20/20-21 zo dňa 9.6.2021

Oznamy

 • ŠTK ObFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 vytvorí a bude riadiť nasledovné súťaže:

- dospelí : VI.liga, VII.liga

- dorast : VI.liga D U19

- starší žiaci : IV.liga SŽ U15

- prípravky : Prípravka P U11, Prípravka P U09

· Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2021/2022 :

1. Podmienkou je podanie záväznej prihlášky do súťaží ObFZ Nové Zámky prostredníctvom ISSF v termíne od 9.6.2021 do 4.7.2021 do 23:59 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, P U11, P U09)!!!

V prihláške uvádzajte požadované výnimky z UHČ, žrebovacie číslo, resp. v poznámke dátum kedy požadujete odohrať domáci zápas (hody, slávnosti, atď...).

2. Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu je:

- VI.liga dospelí - 75 €

- VII.liga dospelí - 60 €

- mládežnícke mužstvá (D U19, SŽ U15, P U11, P U09) štartovný vklad neplatia!

3. Do súťaží ObFZ Nové Zámky nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať ku dňu podania prihlášky vyrovnané všetky finančné podlžnosti (budú vedení ako neplatič) voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2020/2021.

· Kluby zaradené v VI.lige dospelých musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2021/2022 sa uznáva pre VI.ligu družstvo D U19, SŽ U15, P U11 a P 09, pre VII.ligu dospelých mládežnícke družstvo nie je podmienkou.

· ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo v súťažiach dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 v VI.lige MEVA a VII.lige MEVA navrhuje 1.8.2021, predpokladaný začiatokmládežníckych súťaží je 21.8.2021 alebo neskôr, podľa počtu prihlásených družstiev a následného formátu súťaží.

· SP čl. 41/4 - Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových kategóriách ustanovuje rozpis súťaže. V kategórii SŽ U15 je to 11 hráčov, v kategórii P U11 je to 7 hráčov a v kategórii P U9 je to 5 hráčov.

· Pokiaľ sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvoria dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK, ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b.

Spoločné družstvá je v zmysle SP čl. 28/4 možné vytvoriť v kategóriách D U19 a SŽ U15. V kategóriách prípraviek U11 a U09 spoločné družstvá sa vytvárať nemôžu!!!

· ŠTK ObFZ informuje FK, ktoré budú mať družstvá zaradené v súťažiach Prípravky P U11 a P U09, o úpravách v súťažných stretnutiach (úplné úpravy budú zverejnené v RS 2021/2022):

Prípravky P U11:

- hrať sa bude ako dlhodobá súťaž

- tvar, rozmery a vyznačenie hracej plochy v zmysle RS

- počet hráčov v hre je 7 (1brankár + 6 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 5

- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom

- hrací čas 2 x 30 min s 15 min prestávkou

- rozmer bránok je 5 x 2 m (bez výnimky)!!!

- lopty veľkosti č.4

Prípravky P U09:

- hrať sa bude turnajovým spôsobom

- tvar, rozmery a vyznačenie hracej plochy v zmysle RS

- počet hráčov v hre je 5 (1brankár + 4 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 4

- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom

- hrací čas 1 x 20-30 min (presný čas bude určený v RS)

- rozmer bránok je 3 x 2 m (bez výnimky)!!!

lopty veľkosti č.4

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

____________________________________________________________________________

Uznesenia

VI.liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Dubník ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o odstúpení družstva TJ Družstevník Dubník zo súťaže. Plánované s.s. od 4.6.2021 sa neodohrajú. Doterajšie výsledky budú anulované. (NZ-STK-2020/2021-0273)
 2. MŠO Štúrovo B-FK Čechy ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 15.kola VI.ligy MEVA v nedeľu 27.6.2021 o 17.00 hod. na ihrisku v Čechách. (NZ-STK-2020/2021-0279)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK-Sokol Jasová ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o odstúpení družstva ŠK-Sokol Jasová zo súťaže. Plánované s.s. od 4.6.2021 sa neodohrajú. Doterajšie výsledky budú anulované. (NZ-STK-2020/2021-0275)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ Salka-TJ AC Mužla ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A v sobotu 12.6.2021 o 10.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0281)

Sk. C:

 1. TJ Lokomotíva Bánov-FK Slovan Rastislavice ŠTK ObFZ beriena vedomie podanie R s.s. 9.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C. (NZ-STK-2020/2021-0276)
 2. ŠK Tvrdošovce-TJ Lokomotíva Bánov ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C v sobotu 12.6.2021 o 12.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0278)
 3. FK Slovan Rastislavice-OTJ Palárikovo ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C v stredu 16.6.2021 o 17.30 hod. (NZ-STK-2020/2021-0286)
 4. OŠK Lipová ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva OŠK Lipová U15. S.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C Černík-Lipová dňa 12.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0287)

Sk. D:

 1. Futbalový klub FC Bardoňovo ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva Futbalový klub FC Bardoňovo U15. S.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D Bardoňovo-Mojzesovo dňa 19.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0282)
 2. OŠK Mojzesovo-TJ Družstevník Michal nad Žitavou ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D v utorok 15.6.2021 o 17.30 hod. (NZ-STK-2020/2021-0284)

III.liga P U11 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. SSC FÉNIX Nové Zámky-OŠK Andovce ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. A v nedeľu 20.6.2021 o 10.00 hod. v Andovciach. (NZ-STK-2020/2021-0274)
 2. TJ AC Mužla-OŠK Andovce ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 9.kola III.ligy P U11 sk. A podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ AC Mužla. (NZ-STK-2020/2021-0283)

Sk. B:

 1. Futbalový klub FC Bardoňovo-TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 11.kola III.ligy P U11 sk. B v sobotu 19.6.2021 o 15.00 hod. (NZ-STK-2020/2021-0277)

Sk. C:

 1. ŠK Tvrdošovce-ŠK Šurany ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 10.kola III.ligy P U11 sk. C v pondelok 14.6.2021 o 17.30 hod. (NZ-STK-2020/2021-0280)

Sk. D:

 1. OŠK Lipová ŠTK ObFZ berie na vedomie oznámenie o nenastúpení družstva OŠK Lipová U11. S.s. 10.kola III.ligy P U11 sk. D Maňa-Lipová dňa 12.6.2021 sa neodohrá. (NZ-STK-2020/2021-0285)

III.liga P U09 ObFZ NZ

ŠTK ObFZ oznamuje, že FINÁLOVÝ TURNAJ o Víťaza III.ligy P U09 ObFZ NZ - Liga prípraviek B.Száraza sa uskutoční v sobotu 19.6.2021 od 10.00 hod. na štadióne v BÁNOVE.

Program finálového turnaja bude zverejnený v najbližšej ÚS ŠTK a na Futbalnete.

Právo účasti na finálovom turnaji na základe umiestnenia si vybojovali FC Union Nové Zámky, FKM Nové Zámky B, ŠK Šurany a TJ Lokomotíva Bánov.


Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články