Piatok, 17. septembra, 2021Meniny má Olympia
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 1/21-22

11. júl 2021 o 21:14

Úradná správa ŠTK č. 1/21-22 zo dňa 9.7.2021

Oznamy

 • VV ObFZ schválilnávrh ŠTK ObFZ na zaradeniedružstiev do súťaží riadených ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2021/2022 tak ako sú zverejnené na Futbalnete.
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo v súťažiach dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 v VI.lige a VII.lige sa odohrá 31.7-1.8.2021. 1.kolo v súťažiach VI.liga D U19, IV.liga SŽ U15 a III.liga P U11 sa odohrá 21.-22.8.2021. V súťaži III.liga P U09 sa prvý turnaj odohrá 1.9.2021.
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že nový Rozpis súťaží ObFZ Nové Zámky 2021/2022 je už zverejnený na stránke ObFZ Nové Zámky na Futbalnete v sekcii ,,Futbalové normy.
 • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z termínov,UHČ a HP stretnutí v jesenej časti súťažného ročníka 2021/2022, ak požiadavky neoznámili už v prihláškach, výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do stredy 14.7.2021 (VI.liga a VII.liga), do stredy 28.7.2021 (VI.liga D U 19, IV.liga SŽ U 15 a III.liga P U 11) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2021/2022.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 3 dni pred prvým majstrovským stretnutím jedného z družstiev, ktoré odohrá stretnutie skôr.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že v regionálnej súťaži a v oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť prostredníctvom ISSF na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže na ŠTK ObFZ. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení. Proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu súťaže o schválení dohody nie je odvolanie prípustné.
 • ŠTK ObFZ vyzýva FK, ktoré neodohrajú v súťažnom ročníku domáce súťažné stretnutia na vlastných ihriskách, aby najneskôr 14 dní pred prvým súťažným stretnutím predložili na ŠTK doklady (súhlasy, dohody...) od majiteľov resp. držiteľov pasportov o používaní týchto ihrísk pre daný FK. Bez predloženia dokladov ŠTK ObFZ nepovolí odohratie majstrovských stretnutí!
 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • TJ Družstevník Trávnica – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2021/2022-0001)

____________________________________________________________________________

Uznesenia

VI.liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Komoča – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti VI.ligy MEVA vždy v sobotu v UHČ. (NZ-STK-2021/2022-0019)

VI.liga D U19 ObFZ NZ

 1. SDM Dominik N. Zámky U19 – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti VI.ligy D U19 vždy v nedeľu 3 hod pred UHČ dospelých na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0021)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ Salka U15 – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. A vždy v sobotu o 10.00 hod. na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0005)
 2. ŠK Svodín U15 – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. A na ihrisku v Bíni  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0008)
 3. ŠK Svodín U15 - ŠTK ObFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii SŽ U15 podľa SP SFZ čl. 28 medzi ŠK Svodín a FC Bíňa. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Svodín. RP 5€. (NZ-STK-2021/2022-0010)

Sk. B:

 1. SDM Dominik N. Zámky U15 – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie a akceptuje vašu požiadavku. (NZ-STK-2021/2022-0002)
 2. SDM Dominik N. Zámky U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. B vždy v sobotu o 13.00 hod.,okrem 3.kola (Tvrdošovce), ktoré sa odohrá o 12.30 hod. (NZ-STK-2021/2022-0004)
 3. FC Veľký Kýr U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. B vždy v nedeľu o 10.00 hod.  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0015)
 4. FK Slovan Rastislavice U15 – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. B vždy v nedeľu 3 hod pred UHČ dospelých na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0017)

Sk. C:

 1. FK Sokol Pozba U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. C vždy v sobotu o 14.00 hod. na štadióne na Sihoti Nové Zámky  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0007)
 2. TJ Družstevník Bešeňov U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. A vždy v sobotu o 14.00 hod.  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0009)
 3. FK Sokol Pozba U15 - ŠTK ObFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii SŽ U15 podľa SP SFZ čl. 28 medzi FK Sokol Pozba a FC Union Nové Zámky. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Sokol Pozba. RP 5€. (NZ-STK-2021/2022-0011)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. D vždy v nedeľu o 10.30 hod.  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0014)
 2. ŠK Termál Podhájska U15 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti IV.ligy SŽ U15 sk. D na ihrisku v Huli  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0016)

III.liga P U11 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. SDM Dominik N. Zámky U11 – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie a akceptuje vašu požiadavku. (NZ-STK-2021/2022-0003)
 2. FKM Nové Zámky B U11 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti III.ligy P U11 sk. A vždy v nedeľu o 10.00 hod. na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0013)
 3. SDM Dominik N. Zámky U11 – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. v jesennej časti III.ligy P U11 sk. A vždy v nedeľu o 10.00 hod. na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0020)

Sk. B:

 1. Futbalový klub FC Bardoňovo U11 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti III.ligy P U11 sk. B vždy v sobotu v UHČ dorastu na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0012)

Sk. C:

 1. FC Komjatice U11 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti III.ligy P U11 sk. C vždy v nedeľu o 10.00 hod. na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0006)
 2. ŠK Šurany U11 – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti III.ligy P U11 sk. C na ihrisku v Nitrianskom Hrádku  na základe požiadavky v prihláške. (NZ-STK-2021/2022-0018)Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články