Úradné správy DK ObFZ

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 5 zo dňa 26.08.2021

27. aug 2021 o 10:58

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 5 zo dňa 26.08.2021

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:

U 011  Sándor Czukár  (1249052) TJ Družstevník Komoča  VI. Liga dosp. 1 s.s. N (čl. 37/3 ) od 23.8.2021

U 012  Maroš Uher  (1284541) 1. FC Černík  VI. Liga dosp. 1 s.s. N (čl. 45/1 písm. b) od 23.8.2021

U 013 Marek Kuzmický (1100115) ŠK Radava VII. Liga dosp. 1 s.s. N (č. 37/3) od 16.08.2021

U 014 Na návrh ŠTK trestá FK Slovan Rastislavice (podľa  RS 2021/2022 časť  P2.3/a,)   pokarhanie +RP 10€

U 015 Na návrh KR trestá OFK Maňa VI. Liga dosp. za porušenie RS 2021/22 časť A bod 4písm. i) udeľuje RP 10 € + pokuta 100 € (nedodanie videozáznamu na vyžiadanie, OFK Maňa – TJ OÚ Nána, VI.liga, 3.kolo)

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 Ing. Ľuboš Ágg

predseda DK ObFZ N. Zámky

Súvisiaci obsah