Sobota, 4. decembra, 2021Meniny má Barbora, Barbara
Úradné správy DK ObFZ

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 10 zo dňa 30.09.2021

1. okt 2021 o 13:35

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ NZ č. 10 zo dňa 30.09.2021

Pozastavenie výkonu športu:

Za ČK:

U 040 Miroslav Kováč (1231283, FK Slovan Rastislavice, VI. liga dosp.) - 1 s. s. N (čl. 37/3) od 27.09.2021


Disciplinárne sankcie:

U 041 TJ Družstevník Dvory n./Ž. (III. liga P U09)pokarhanie + RP 10 €, DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu diváka (p. Jozef Krásny) na všetky majstrovské stretnutia TJ Družstevník Dvory n./Ž. od 30.09.2021 do 30.06.2022 (čl. 20).  

U 042 Pavol Smreček (R - 1004083)zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac + RP 10 € (71/1, 71/1/3d,g, 63/1b) od 30.09.2021.

U 043 OFK Maňa (III. liga P U11) - na návrh ŠTK ObFZ ukladá pokutu 100 € + RP 5 € (RS P2.3a) 

U 044 Zoltán Németh (1163319) – DK berie na vedomie stanovisko k podaniu R Viktor Csepregi (FC Bíňa – TJ Agro Zemné „B“, VII. liga, 9. kolo) a vo veci koná ďalej. DK zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením zakazuje styk s delegovanými osobami od 30.09.2021 (43/4).

U 045 TJ AGRO Zemné „B“ (VII. liga) - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k údajnému HNS prezidenta klubu FC Bíňa p. Zoltána Németha (1163319) po skončení stretnutia FC Bíňa – TJ Agro Zemné „B“ (VII. liga, FC Bíňa – TJ Agro Zemné „B“, 9. kolo). Stanovisko zaslať v lehote do 06.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).Ing. Ľuboš Ágg

predseda DK ObFZ N. Zámky

Súvisiace články