Nedeľa, 1. augusta, 2021Meniny má Božidara
Novinky

PROPOZÍCIE HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA V KATEGÓRII MLADŠÍ ŽIACI U12 - PRÍPRAVKA

Marian Pecho|14. jan 2016 o 01:00

Halový futbalový turnaj v kategórii žiaci O pohár predsedu ObFZ Nové Zámky sa uskutoční 21.februára 2016 (nedeľa) v ŠH Nesvady.

Propozície zimného futbalového halového turnaja v kategórii MLADŠÍ ŽIACI U12 - PRÍPRAVKA

O POHÁR PREDSEDU ObFZ Nové Zámky

Kontakt a informácie:

Viliam Riška, predseda KMaŠF ObFZ Nové Zámky, tel: +421 948 524 929, e-mail: kmsf@obfznz.sk

 

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

1. Organizátor: Oblastný futbalový zväz Nové Zámky

2. Termín: 21. 2. 2016 (nedeľa)

3. Miesto: Športová hala Nesvady, Jarmočná 8,  http://sh.nesvady.sk/

4. Veková kategória: žiaci - hráči narodení 1. 1. 2004 a mladší a hráčky narodené 1.1.2003 a mladšie

5. Počet družstiev: 16

6. Počet osôb v družstve: max. 12 hráčov (!!!!) + 2 realizačný tím

7. Štartovné: 0 €

8. Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne poistenie, ObFZ nenesie žiadnu zodpovednosť za štart mužstiev na turnaji

9.Zdravotník: zabezpečí organizátor turnaja

10. Občerstvenie: zabezpečí organizátor turnaja

11. Rozhodcovia: deleguje KR ObFZ

12. Ceny: zabezpečí organizátor turnaja

13. Hrací systém: hrať sa bude v 4 skupinách A,B,C,D (po 4 mužstvách). Hrá sa systémom každý s každým v skupine. Postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny do vyra- ďovacej fázy. Vo štvrťfinále budú hrať mužstvá zápasy E: 1.A-2.B, F: 2.A-1.B, G: 1.C-2.D, H: 2.C-1.D. Víťazi postupujú do semifinále kde budú hrať zápasy I: víťaz E-víťaz G a J: víťaz F-víťaz H. Porazení zo zápasov I a J odohrajú zápas o 3. miesto (K: 2.I-2.J). Víťaz semifinálových zápasov I a J budú hrať finále o Pohár predsedu ObFZ (L: 1.I-1.J).

14. Hrací čas: v skupinách a vo štvrťfinále sa hrá 1x13 min., v semifinále sa hrá 1x15 min, v zápase o 3. miesto a vo finále sa hrá 2x10 min s prestávkou 2 minúty a s výmenou strán

15. Program: 07:30-07:50 – prezentácia mužstiev skupín A a B 11:00-11:30 – prezentácia mužstiev skupín C a D 08:00-17:05 - zápasy 17:10 - odovzdanie ocenení a ukončenie turnaja

 

B. PODMIENKY ŠTARTU:

1. Na turnaji môžu hrať hráči narodení 1.1. 2004 a mladší a hráčky narodené 1.1.2003 a mladšie.

2. Za mužstvo môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú registrovaní v uvedenom futbalovom klube a majú platný RP. Hráči na skúške musia mať platný RP a písomné súhlasné stanovisko klubu kde sú momentálne registrovaní. V prípade mužstiev, ktoré nie sú zaradené v dlhodobej súťaži, predložia ku kontrole preukazy poistenca. Pri zistení neoprávneného štartu budú výsledky mužstva kontumované

3. Všetci hráči sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

4. Vedúci mužstiev predložia organizátorovi pri prezentácii pred zahájením turnaja súpisku mužstva s číslami dresov (2x – je prílohou propozícií)!!!!, Súpisku nie je možné počas trvania turnaja meniť ani dopĺňať!!

5. Mužstvá sú povinné priniesť so sebou na turnaj dve farebne odlišné sady dresov.

 

C. PRAVIDLÁ TURNAJA:

1. Pravidlá hry:

Hracia plocha: Palubovka športovej haly. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Hádzanárske bránky (3 m x 2 m).

Lopty: Futsalová lopta.

Hráči: Brankár + 4 hráči v poli.

Výstroj: Hráči v poli jednotné dresy, brankár farebne odlišný dres. Povinné chrániče holených kostí, hráč bez chráničov nebude pripustený do hry. Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly. Kontrolu vykonajú rozhodcovia vždy pred začiatkom stretnutia.

Hrací čas: V skupinách a vo štvrťfinále sa hrá 1x13 min., v semifinále sa hrá 1x15 min (bez zmeny strán), v zápase o 3. miesto a vo finále sa hrá 2x10 min (s výmenou strán).  

a) brankár:

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper nepriamy kop zo stredovej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.

- zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia.

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m), proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

- prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m)

b) rozohrávanie - brániaci hráči musia dodržať vzdialenosť od miesta rozohrávania pri autoch a rohoch 3m a pri štandardnej situácií 5 m. Lopta musí byť rozohraná do 5 sekúnd. Pri porušení tohto pravidla bude nariadený nepriamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

c) auty - hráč loptu rozohráva nohou do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla rozohráva loptu brankár.

d) dotyk lopty so stropom - nepriamy voľný kop zo stredovej čiary proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

e) sklzy - sklz v snahe zmocniť sa lopty, keď s ňou hrá súper, je zakázaný!!! Sklz je dovolený iba v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, pri ktorej sa nenachádza hráč súpera. Pri porušení tohto pravidla bude hráčovi vždy udelená žltá karta a bude nariadený priamy voľný kop v prospech súpera z miesta sklzu.

f) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia hokejovo v prerušenej hre. Striedanie je možné iba pri vlastnej lavičke vo vyznačenom území. V prípade nesprávneho striedania bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

g) bodovanie - výhra: 3 body - remíza: 1 bod - prehra: 0 bodov

 

2. Disciplinárne opatrenia.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže riadiaci orgán vylúčiť hráča z turnaja.

- žltá karta - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri červenej karte. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- červená karta - červená karta znamená vylúčenie hráča z hry. Hráč je povinný opustiť hraciu plochu a lavičku náhradníkov. Do hry už zasiahnuť nemôže. Mužstvo hrá 2 minúty oslabené v poli o jedného hráča. Po uplynutí 2 minút nastúpi do hry iný hráč. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Vylúčený hráč má stop na 1 nasledujúci zápas. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7m

 

3. Kritéria umiestnenia.

- skupiny - body - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas - rozdiel strelených a obdržaných gólov - väčší počet strelených gólov - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje Minitabuľka

- vyraďovacia fáza - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase kopú sa pokutové kopy v sériách 3+1+1 až do konečného rozhodnutia

 

D. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Jednu šatňu bude súčasne využívať viac tímov.

2. Organizátor podujatia ani správca haly nezodpovedajú za odložené veci v šatniach.

3. Mužstvá sú povinné po svojom poslednom zápase v skupine (postupujúci zo skupín po semifinále) bezodkladne opustiť šatňu a uvoľniť ju pre potreby organizátorov.

4. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať poriadok na hracej ploche, v šatniach a v hľadisku, ako aj v okolí športovej haly. Poškodzovanie zariadenia je zakázané!! Prípadní vinníci budú odstúpení na doriešenie DK ObFZ.

5. Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov!!

 

Viliam Riška, predseda KMaŠF ObFZ Nové Zámky

 

Súvisiace články