Pondelok, 2. augusta, 2021Meniny má Gustáv
Novinky

Pravidlá halového turnaja o Pohár predsedu ObFZ Nové Zámky, 6.12.2015

Marian Pecho|27. nov 2015 o 01:00

Turnajové propozície a rozpis stretnutí ......

Pravidlá halového turnaja o Pohár predsedu ObFZ Nové Zámky, 6.12.2015

 

A. Hrací systém, hrací čas

1. Prihlásené tímy sú rozdelené na základe žrebovania do 4 skupín. V každej skupine sa hrá systémom „každý s každým“. Rozpis stretnutí je prílohou týchto pravidiel.

2. Hrací čas stretnutia je 1x18 minút. Stretnutia sa hrajú na tzv. hrubý čas. Čas sa zastavuje iba vo vážnych prípadoch na pokyn rozhodcu stretnutia.

3. Za víťazstvo v stretnutí sa prideľujú družstvu 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.

4. O poradí v skupine rozhoduje:

 1. vyšší počet získaných bodov
 2. výsledok vzájomného stretnutia
 3. celkový vyšší gólový rozdiel
 4. celkový vyšší počet strelených gólov
 5. dodatočný rozstrel zo značky PK

5. V prípade rovnosti bodov 3 družstiev bude konečné poradie určené na základe minitabuľky vzájomných stretnutí týchto družstiev podľa bodu A.4.

6. Zo skupiny postupujú do vyraďovacej fázy družstvá umiestnené v konečnej tabuľke skupiny na 1. a 2. mieste. Vyraďovacia fáza sa hrá podľa vyžrebovania turnaja, do ďalšieho kola postupuje iba víťaz stretnutia. Ak sa vo vyraďovacej fáze skončí stretnutie v riadnom hracom čase, o víťazovi rozhodnú strely zo značky pokutového kopu (7m).

7. Mužstvá sú povinné dodržiavať časový harmonogram turnaja. Čakacia doba na nastúpenie na stretnutie NIE JE!!! V prípade, že družstvo nenastúpi na stretnutie včas, prehrá kontumačne so skóre 0:5.                                

   

B. Podmienky štartu

1. Na turnaji štartujú družstvá regionálne patriace do ObFZ Nové Zámky

2. Podmienkou zaradenia družstva do turnaja je splnenie náležitostí uvedených v propozíciách turnaja.

3. Každé družstvo musí pred svojim prvým stretnutím na turnaji vyplniť nomináciu družstva na stretnutie v ISSF (vrátane čísla dresu). V nominácii môže byť uvedených max.12 hráčov (vrátane brankárov) + 3 členovia realizačného tímu. Nominácia musí byť rovnaká na všetky stretnutia turnaja!! Počas trvania turnaja nie je možné túto nomináciu meniť ani dopĺňať!!

4. Registračné preukazy nominovaných hráčov predloží VM na kontrolu pred prvým stretnutím na turnaji.

5. Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú v čase konania turnaja registrovaní v danom klube a v jesennej časti súťaží nastupovali na stretnutia za tento klub. Ak hráč nastúpil počas jesennej časti za viac futbalových klubov, na turnaji môže štartovať iba za klub, v ktorom nastúpil na svoj posledný zápas v jesennej časti.

6. Za „B“ družstvo klubu môžu v turnaji nastúpiť iba hráči, ktorí nastúpili v menej ako polovici súťažných stretnutí „A“ družstva klubu v jesennej časti súťaží.

7. Ďalšie podmienky štartu hráča na turnaji sú podľa SP SFZ a RS ObFZ Nové Zámky 2015/2016 (napr. „ostaršenie“).

8. Hráč, ktorý je v disciplinárnom treste na časové obdobie, nemôže na turnaji štartovať.

9. Futbalové kluby sú povinné priniesť si na turnaj dve farebne odlišné sady dresov. Právo výberu farby dresov má družstvo uvedené vo vyžrebovaní stretnutia na prvom mieste („domáci“).

 

C. Pravidlá hry

1. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

2. Bránka má rozmery 3 x 2 m.

3. Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 7 metrov od bránkovej čiary.

4. Hrá sa s loptou veľkosti č.4 s tlmeným odrazom.

5. Pred začiatkom stretnutia kapitáni družstiev vyžrebujú, ktoré družstvo bude zahrávať úvodný výkop stretnutia. Strany hracej plochy sa nežrebujú. Družstvo uvedené v Rozpise stretnutí na ľavej strane bude mať vlastnú polovicu ihriska na ľavej strane, družstvo uvedené vpravo bude mať vlastnú polovicu na pravej strane (pri pohľade od stolíka zapisovateľov).

6. Chrániče holenných kostí sú povinné!! Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly!! Kontrolu vykonajú rozhodcovia vždy pred začiatkom stretnutia!!

7. V stretnutí môže hrať za každé mužstvo 5 hráčov, z ktorých jeden musí byť brankárom. Brankár musí mať dres inej farby ako majú hráči v poli.

8. Strieda sa hokejovým spôsobom. Striedanie je možné iba pri vlastnej lavičke vo vyznačenom území. V prípade nesprávneho striedania bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry a hráč bude potrestaný ŽK.

9. Minimálny počet hráčov družstva v stretnutí je 4. Ak klesne počet hráčov pod 4, stretnutie bude predčasne ukončené (pozri aj Disciplinárne ustanovenia).

10. Kop od bránky rozohráva brankár z vlastného bránkoviska rukou, pričom musí prihrať loptu inému hráčovi mimo bránkového územia. Brankár musí rozohrať do 5 sekúnd. Pri porušení tohto pravidla bude nariadený NVK v prospech súpera z hranice bránkového územia čo najbližšie k miestu priestupku. Lopta je v hre až po opustení bránkového územia. Gól dosiahnutý priamo po hodení rukou od brankára neplatí.

11. Brankár nemôže chytiť loptu do rúk po úmyselnej prihrávke spoluhráča nohou.

12. Ak lopta opustí hraciu plochu cez postrannú čiaru, na hru sa nadviaže rozohratím lopty nohou z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu. 

13. Ak sa lopta dotkne stropu, hra bude prerušená a lopta sa zahráva kopom z autu nariadeným v prospech súpera družstva, ktorého hráč sa ako posledný dotkol lopty. Zahráva sa z bodu na postrannej čiare, ktorý je najbližšie k miestu, nad ktorým sa lopta dotkla stropu.

14. Gól dosiahnutý priamo z autu neplatí, je to nadviazanie na hru ako pri nepriamom voľnom kope.

15. Pri autovom a rohovom kope musia hráči súpera dodržať vzdialenosť 5 metre od miesta rozohrávania. Pri štandardnej situácii musia súperovi hráči stáť minimálne 5 metrov od miesta rozohrávania.

16. Všetky kopy – PVK, NVK, PK, autový a rohový kop – musia byť rozohrané do 5 sekúnd.

17. Sklz v snahe zmocniť sa lopty, keď s ňou hrá súper, je zakázaný!!! Sklz je dovolený iba v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, pri ktorej sa nenachádza hráč súpera. Pri porušení tohto pravidla bude hráč vždy napomenutý ŽK a bude nariadený PVK v prospech súpera z miesta sklzu.  

18. Nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením ŽK alebo ČK.

 

D. Disciplinárne ustanovenia

1. Žltá karta (ŽK) je iba osobný trest, hráč môže pokračovať v stretnutí a mužstvo hrá ďalej s nezmeneným počtom hráčov. Do ďalších stretnutí sa ŽK neprenášajú.

2. Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri ČK.

3. Červená karta (ČK) znamená vylúčenie hráča z hry. Hráč je povinný opustiť hraciu plochu a lavičku náhradníkov. Do hry už zasiahnuť nemôže. Mužstvo hrá 2 minúty oslabené v poli o jedného hráča. Po uplynutí 2 minút nastúpi do hry iný hráč. Ak počas týchto dvoch minút dosiahne súper gól, môže hráč nastúpiť do hry pred uplynutím dvoch minút.

4. Ak má mužstvo potrestaných ČK súčasne viac hráčov, tresty sa posúvajú a začínajú plynúť až po skončení predchádzajúceho trestu. Súper môže mať prevahu iba o jedného hráča. Ak ale mužstvo nemá 4 hráčov, ktorí môžu zasiahnuť do hry, zápas bude predčasne ukončený.

5. Hráč, ktorý dostal ČK (alebo 2ŽK v jednom stretnutí) v ďalšom stretnutí nastúpiť nemôže. Za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže riadiaci orgán vylúčiť hráča z turnaja.

6. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle.

 

E. Ďalšie ustanovenia

1. Jednu šatňu bude súčasne využívať viac tímov.

2. Organizátor podujatia ani správca haly nezodpovedajú za odložené veci.

3. Mužstvá sú povinné po svojom poslednom zápase na turnaji bezodkladne opustiť šatňu a uvoľniť ju pre potreby organizátorov. 

4. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať poriadok na hracej ploche, v šatniach a v hľadisku, ako aj v okolí športovej haly. Poškodzovanie zariadenia je zakázané!! Prípadní vinníci budú odstúpení na doriešenie DK ObFZ.

5. Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov!!

 

                                                                                                                      Marián Pecho, predseda ŠTK ObFZ                                                 

 

Rozpis stretnutí:

 

 1. 8:00       ŠK Šurany juniori – ŠK Termál Podhájska
 2. 8:20       OŠK Lipová – OFK Hul
 3. 8:40       TJ Družstevník Dvory nad Žitavou – TJ Družstevník Trávnica
 4. 9:00       TJ Družstevník Michal nad Žitavou – 1.FC Černík
 5. 9:20       ŠK Termál Podhájska – OFK Hul
 6. 9:40       ŠK Šurany juniori – OŠK Lipová
 7. 10:00    TJ Družstevník Trávnica – 1.FC Černík
 8. 10:20    TJ Družstevník Dvory nad Žitavou – TJ Družstevník Michal nad Žitavou
 9. 10:40    OŠK Lipová – ŠK Termál Podhájska
 10. 11:00    OFK Hul – ŠK Šurany juniori
 11. 11:20    TJ Družstevník Michal nad Žitavou – TJ Družstevník Trávnica
 12. 11:40    1.FC Černík – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou
 13. 12:10    G1 – H2
 14. 12:30    H1 – G2
 15. 13:40    TJ Družstevník Bešeňov – ŠK Kmeťovo
 16. 14:00    TJ Veľké Lovce – ŠK Tvrdošovce
 17. 14:20    OŠK Dolný Ohaj – TJ Sokol Gbelce
 18. 14:40    Obecný futbalový klub OFK Maňa – FK Čechy
 19. 15:00    ŠK Kmeťovo – ŠK Tvrdošovce
 20. 15:20    TJ Družstevník Bešeňov – TJ Veľké Lovce
 21. 15:40    TJ Sokol Gbelce – FK Čechy
 22. 16:00    OŠK Dolný Ohaj – Obecný futbalový klub OFK Maňa
 23. 16:20    TJ Veľké Lovce – ŠK Kmeťovo
 24. 16:40    ŠK Tvrdošovce – TJ Družstevník Bešeňov
 25. 17:00    Obecný futbalový klub OFK Maňa – TJ Sokol Gbelce
 26. 17:20    FK Čechy – OŠK Dolný Ohaj
 27. 17:50    I1 – J2
 28. 18:10    J1 – I2
 29. 18:40    víťaz 13 – víťaz 27
 30. 19:00    víťaz 14 – víťaz 28
 31. 19:30    stretnutie o 3.miesto (porazený 29 – porazený 30)
 32. 20:00    finále (víťaz 29 – víťaz 30)

 

Slávnostné otvorenie turnaja bude o 12:50 hod a od 13:00 hod sa uskutoční exhibičné stretnutie Ligy prípraviek Kornela Salátu ŠK Tvrdošovce – ŠK Šurany. 

 

Súvisiace články