Disciplinárna komisia
NZ-DK-2020/2021-0043
U43
Na návrh ŠTK trestá FC Kamenný Most IV. liga SŽ U15 sk.a RP 5 € + pokarhanie podľa RS časť P2.3, písm. a.
Rozhodnutie: NZ-DK-2020/2021-0043
Klub: FC Kamenný Most občianske združenie
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 13:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U43 5 EUR 16.10.2020 13:32