Disciplinárna komisia
NZ-DK-2020/2021-0042
U42
Na návrh ŠTK trestá TJ Družstevník Dubník VI. liga dosp. RP 10 € + pokarhanie podľa RS časť P2.3, písm. a.
Rozhodnutie: NZ-DK-2020/2021-0042
Klub: TJ DRUŽSTEVNÍK DUBNÍK
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 13:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U42 10 EUR 16.10.2020 13:32