Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Inovecký
Marek Galo
Tajomníci
Rozhodnutia
NR-KR-2018/2019-0083Oznámenie Jarok
NR-KR-2018/2019-0052Sťažnosť TJ ŠM Kráľov Brod