Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Inovecký
Marek Galo
Tajomníci
Rozhodnutia
NR-KR-2017/2018-0043Rozhodcovia ZsFZ
NR-KR-2017/2018-0028Sťažnosť Klasov
NR-KR-2017/2018-0025Žiadosť Žitavany
NR-KR-2017/2018-0021Žiadosť Dolné Obdokovce
NR-KR-2017/2018-0017Žiadosť Mojmírovce
NR-KR-2017/2018-0009Žiadosť Mojmírovce
NR-KR-2017/2018-0007Žiadosť Lehota
NR-KR-2017/2018-0006Sťažnosť Horný Ohaj
NR-KR-2017/2018-0005Žiadosť T.Nemce
NR-KR-2017/2018-0003Žiadosť Jelenec