Disciplinárna komisia
NR-DK-2020/2021-0101
U126
Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 12.10.2020
Rozhodnutie: NR-DK-2020/2021-0101
Klub: ŠK Tešedíkovo
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 16:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
čk 10 EUR 15.10.2020 16:38