Pondelok, 21. júna, 2021Meniny má Alojz
Články a novinky ObFZ

Vyhláška č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - hromadné podujatia

14. máj 2021 o 00:00

Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :

A.) III. stupeň varovania /bordová farba/ podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okres : Sobrance

· veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

· športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

· prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

· zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží.

B.) I. stupeň varovania podľa /ružové okresy/ COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okresy : Michalovce

· veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner

· súťaže amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade,

· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Úplné znenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí nájdete nižšie.

vyhlaska_208.pdf

Súvisiace články